Extra jûn! Freed 18 maart

Troch de grutte belangstelling foar it stik De Godmother is der besletten om op freed 18 maart in extra útfiering fan De Godmother te hâlden.
It stik begint om 20.00 oere en wurd opfiert yn Doarpshûs Op é Jister yn Nyegea. Jo kenne oerdei kaarten bestelle per mail fia nijbegjin@gmail.com.
Yn de jûntiiden ken dat ek tillefoanysk tusken 19.00 en 21.00 oere by Femke de Boer op till.nr. 06 11 29 04 88.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten