It sit der op! Fiif kear Boartsje mei fjoer!

Yn totaal fiif jûnen, mear as 900 besikers op de tribune en in soad positive reaksjes op it iepenloftspul! In soad energy is yn Boartsje mei fjoer stutsen troch de spilers, de skriuwer, rezjy, frijwilligers, technyk en alle oaren dy meiwurke hawwe. It resultaat mocht der wêze en wat kinne wy mei syn allen grutsk wêze dat wy dit as mienskip realisearre hawwe. It wie genietsjen om dizze produksje del te setten en wy binne bliid dat wy safolle besikers ferwolkomje mochten op de lokaasje van de Hegewei yn Nyegea!

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.