Noch in dikke moanne tot de première

De première fan Set mar op ‘e rekken komt hieltiid tichterby, namelijk al op sneon 25 febrewaris!
Derneist binne der ek útfieringen op freed 3 maart, sneon 4 maart en sneon 11 maart.

Yn Doarpshûs Op ‘e Jister te Nyegea begjinne de útfieringen om 20.00 oere jûns.

Kaarten kinne jo tillefoanysk bestellen by Femke de Boer op tillefoan nr.: 06 11 29 04 88, tusken 19.00 en 21.00 oere jûns.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten