Wy ha in nije regisseur en in stik foar kommend seizoen!

Einlings nei lang wachtsje kinne wy in oantal saken bekend meitsje! Wy hawwe in nije regisseuse fûn yn de persoan fan Afke Toren. Afke giet tegearre mei de ploech it stik Sykje om Suske op de planken sette. Dit is in mearke skreaun troch Hans Brans. It is in foarstelling far jong en âld mei in protte humor en fantasy. Dream en wurklikheid wikselje inoar ôf yn dit stik.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten