TS Nij Begjin Nijegea spilet yn seizoen 2019/2020 “Neat te ferbergjen”

Kom, wy dogge in spul.

Kom op, lis allegearre jim telefoans op tafel. Mei itskerm nei boppe. Hjir sit alles yn. It is de swarte doazefan ús libben.

Hoefolle stellen soene der út elkoar gean, as se ynelkoars telefoan sjen soene?

As der fan ‘e jûn wat binnenkomt… SMS, WhatsApp, telefoantsjesmailtsjes wat dan ek, dan diele wy dat mei elkoarWy lêze it foar, of sette ‘m op de speaker. Kom op, wy hawwe dochs gjin geheimen foar elkoar?”

Sân goede freonen (trije stellen en ien allinnehawweôfpraat foar in itentsje. It is de jûn fan de eklips, de moanneferstjustering

Hja beslute by wize fan spul om har mobile telefoansûnder it iten op tafel te lizzen en elk berjocht (sms, app, e-mail) en elk telefoantsje dat binnen komt fuortendalikmeiïnoar te dielen, om te bewizen dat se neat foarelkoar te ferbergjen hawwe. Wat fierder as de jûnfoarderet wat mear geheimen der oan it ljocht brochtwurde. It docht bliken dat de freonen minder fan elkoarwisten as hja ynearsten tochten…

Berichten gemaakt 24

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven