Wurd donateur!

As donateur fan T.S. Nij Begjin soargest derfoar dat de toanielferiening krekt efkes dat stapke ekstra sette kin. We ha yntusken in moaie klup donateurs dêr ’t we hartstikke bliid mei binne! Mei de sponsoaren soargje de donateurs derfoar dat dekôrstikken, kostúms, oanklaaiïng, ljocht en lûd, grimme en noch in soad oare saken dien wurde kinne. Wolsto T.S. Nij Begjin ek stypje as donatuer? Lit dan fia ûndersteand formulier dyn gegevens efter.

 

 

    Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

    Terug naar boven