Alwer it ein fan Liolà

Nei 5 útferkochte foarstellingen is der spitigernôch in ein kommen oan it seizoen wêr Liolà yn it middelpunt stie. Yn it wykein fan 24 en 25 april wurdt bekendmakke hoefolle punten wy hawwe krigen foar Liolà yn de STAF kompetysje. Hertlik tank foar jimme komst en oant folgjend seizoen!

Spyldata fan Liolà

De spyldata fan Liolà binne:

Saterdei          7 maart 2015            Premjêrejûn

Freed              13 maart 2015                                        Útferkocht!

Saterdei         14 maart 2015           Mei muzyk

Saterdei         21 maart 2015           Mei muzyk         Útferkocht!

Snein             22 maart 2015           Matinee mei muzyk

 

Alle jûnen begjinne om:                20.00 oere

De matinee begjint om:                16.00 oere

Yntree:      sûnder muzyk:             €8,=

                 mei muzyk:                  €10,=

 

Kaarten kinne reservearre wurde by:

Femke de Boer, tillefoannûmer:   06 – 11 29 04 88

Allinne tusken:  11.00 en 12.00 oere moarns en 19.00 en 21.00 oere jûns!

Fernijde webside

Wolkom op de fernijde webside fan TS Nij Begjin!

Op de ferskate siden kinne jo ynformaasje fine oer stikken, de histoarje, it bestjoer en hoe’t jo yn kontakt komme kinne mei Toanielselskip Nij Begjin út Nyegea.